Så här beställer du FPA-taxi

Anvisningar för att beställa FPA-ersatt taxi.

 

 

 

 

Beställ från din egna kommuns avgiftsfria nummer:

Full width

Södra Karelen

0800 02187

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska.

Full width

Norra Karelen

0800 02185

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska.

Full width

Kajanaland

0800 02189

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska

Full width

Mellersta Finland

0800 02183

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska

Full width

Egentliga Finland

0800 02182

Avgiftsfritt beställningsnummer på svenska.

Full width

Du kan endast få ersättning för resor som beställs via FPA-taxi beställningsnumret och du betalar själv för resan högst en självriskandelen på 25 euro.
Läs mer om självriskandelen här.

 • Beställ taxin senast kl 14 en dag innan resan.
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
 • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 3 månader framåt.
 • Ifall beställningscentralen är överbelastad kan vi ta emot kundens första beställningar och vid behov ringa kunden tillbaka angående andra resor för 3 månader framåt.
 • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd.

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

Full width

 

 

 

 

 

Full width

Ange vid samtalet

Full width

 

 

 

 

 

Full width
 • Ditt namn och din personbeteckning
 • Beställer du resan på grund av ditt hälsotillstånd eller bristande trafikförhållanden
 • Adressen där bilen ska avhämta dig
 • Resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • Klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • Om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • Ett telefonnummer på vilket du kan nås
 • Meddela i beställningssamtalet om du har rätten att resa ensam
 • Om du behöver en barnsäkerhetsstol
Full width

Du får veta när taxin beräknas anlända

Full width
 • Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret.
 • Du ska anmäla förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.
 • Vid mobilbeställningar får du ett bekräftelse SMS-meddelande när bilen är på väg och chaufförens telefonnummer när bilen har kvitterat färden.
Full width

 

 

 

 

 

Full width

Visa upp ditt FPA-kort eller identitetsbevis för chauffören

 

 • När du visar upp ditt FPA-kort för chauffören får du reseersättning genast i taxin och betalar endast självriskandelen på 25 euro för resan.
 • Om du har frågor angående reseersättningar kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 224.

 

Full width

Begär intyg för reseersättning

 • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd, ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).
  • Om en person som är anställd vid vårdenheten beställer din returresa, behöver du inget intyg.
  • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi, till FPA.
Full width

Kunder med hörsel- eller talskada

Hörsel- och talskadade kunder kan beställa en FPA-taxi via sms från numret: 18 567 i alla följande områden:

 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Södra Karelen

Tilläggsinformation: www.kela.fi/web/sv/taxiresor-horselskada-talskada

Full width

Önsketaxi

Vi erbjuder åt alla kunder som använder FPA-taxi möjligheten att önska en viss chaufför till att sköta skjutsen. Önsketaxin förverkligas, ifall chauffören är tillgänglig till transporten. Det lönar sig för kunden att kontakta chauffören före beställningen görs. Ifall skjutsen kombineras med en annan kunds resa, går önskan nödvändigtvis inte att förverkliga.

Önsketaxi är Meneväs / Taksi Päijännes praxis.

Full width
Full width
Full width
Full width