FPA-taxi

Menevä Ab ordnar taxibeställningarna i Nylands landskap, Lappland och i Päijänne-Tavastland som hör till FPA:s direktersättning.

FPA-TAXI beställningsnumret är öppet 24 timmar i dygnet.

 

 

 

FPA-Taxi Nyland

Ring 0800 96140

Betjäning på svenska, avgiftsfritt.

FPA-Taxi Päijänne-Tavastland

Ring 0800 94220

Avgiftsfritt beställningsnummer, på finska.

FPA-Taxi Lappland

Ring 0800 302240

Avgiftsfritt beställningsnummer, på finska.

Nyheter

29.3.2021


FPA ersätter från och med 27.3. kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination. Resorna ersätts på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården. 

 

Anvisningar för beställning

FPA-taxiresor beställs från din egna kommuns avgiftsfria beställningsnummer. Endast resor beställda via beställningscentralen är berättigade till en ersättning, då du endast betalar självrisken 25 €.

Taxicentralen använder inte de uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

Tilläggsinformation om reseersättningar får du från FPA:s kundtjänst telefonnummer 020 692 205 och FPA:s internetsidor https://www.kela.fi/web/sv/resor

1. Beställa taxin från det avgiftsfria telefonnumret

 • Beställningsnumret i Nyland 0800 96140 (Betjäning på svenska) 
 • Beställningsnumret i Päijänne-Tavastland 0800 94220
 • Beställningsnumret i Lappland 0800 302 240
 • Du kan endast få ersättning för resor som beställs via FPA-taxi beställningsnumret och du betalar själv för resan högst en självrisk på 25 euro.
 • Beställ taxin en dag innan resan.
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
 • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 3 månader framåt
 • Ifall beställningscentralen är överbelastad kan vi ta emot kundens första beställningar och vid behov ringa kunden tillbaka angående andra resor för 3 månader framåt.
 • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd
 • Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

Anvisningar på samiska för beställning av FPA-taxi:

2. Ange vid samtalet

 • ditt namn och din personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • ett telefonnummer på vilket du kan nås
 • meddela i beställningssamtalet om du har rätten att resa ensam
 • om du behöver en barnsäkerhetsstol

På grund av coronavirus-situationen finns det inga kombinationer i FPA-taxiresor.

3. Du får veta när taxin beräknas anlända

 • Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret
 • Du ska anmäla förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.
 • Vid mobilbeställningar får du ett bekräftelse SMS-meddelande när bilen är på väg och en uppföljningslänk, där du kan följa med bilens anländande

4. Visa upp ditt FPA-kort för chauffören

 • När du visar upp ditt FPA-kort för chauffören får du reseersättning genast i taxin och betalar endast självriskandelen på 25 euro för resan.

5. Begär intyg för reseersättning (SV 67r)

 • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).
 • Om en person som är anställd vid vårdenheten beställer din returresa, behöver du inget intyg 
 • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi, till FPA.

 

Bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita en bekant taxi. 
 • Kontakta din egna kommuns beställningscentral för att resa med en bekant taxi.
 • Förutsättningen är att beställningscentralen kan anvisa dig en viss chaufför eller att den chaufför som du har anlitat tidigare hör till Meneväs nuvarande serviceproducenter.
 • Beställ dina resor från beställningscentralen ifall du inte längre vill använda en bekant taxi.
 • När du vill ta reda på om du kan anlita en bekant taxi ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 224.
 • Mer information om bekant taxin www.kela.fi/web/sv/taxiresor_bekant-taxi

Vid Menevä är bekant taxiservicen ordnat enligt följande

 • bekant taxiresor kör chaufförer specialiserade i bekant taxi
 • bekant taxin tar emot kundens taxibeställningar och förmedlar beställningsuppgifterna till centralen
 • bekant taxin har ansvar över alla bekant taxi kundens resor.

Om du har blivit beviljad rätt att anlita bekant taxi av FPA

Byte av serviceproducenten kan orsaka ändringar i användningen av bekant taxi. Gör så här: Ta reda av din nuvarande bekanta chaufför om han/hon fortsätter med att köra FPA ersätta resor och om han/hon fortsätter som din chaufför. Ifall chauffören fortsätter, beställer du i fortsättningen resorna också via honom/henne.

Ifall du behöver en ny bekant taxi Gör så här:

 • Du kan ringa Menevä FPA-TAXI beställningscentralen och begära en ny bekant taxi.
 • På Meneväs internetsidor hittar du våra bekant taxi producenter enligt region: https://meneva.fi/sv/bekant-taxis-region

 

Bekant taxin per region

Kunder med hörsel- eller talskada

Kontakta beställningscentralen, för att få telefonnumret för SMS-beställningar. FPA-TAXI beställningscentralen telefonnummer är:

 • Beställningsnumret i Nyland 0800 96140 (Betjäning på svenska)
 • Beställningsnumret i Päijänne-Tavastland 0800 94220
 • Beställningsnumret i Lappland 0800 302 240

Beställningssamtalet är avgiftsfritt.

Ifall du inte än har en kundprofil, kan du beställa din resa med sms-meddelande efter att du meddelat dina personliga uppgifter till ditt egna områdets beställningscentral. Efter det kan du beställa via SMS-service. Tilläggsinformation: https://www.kela.fi/web/sv/taxiresor-horselskada-talskada

Web-beställning

Med hjälp av web-beställningsformuläret kan följande kunder beställa en taxiresa som ersätts av FPA i  Nyland:

 • Långvarigt certifikat för SV67-innehavare
 • Representanter för vården
 • Bekant taxi -chaufförer

Om du tillhör någon av ovanstående grupper, skicka ett e-postmeddelande till kelakeskus@meneva.fi så ger vi dig ett användarnamn för att använda beställningsformuläret och du kommer att få mer detaljerade instruktioner för användning av ansökan.

Beställningsformuläret är mycket lätt att använda, du kan också granska din gångna beställningar. Beställ resorna minst 2 timmar före start. Kontakta oss och ge respons ifall någonting misslyckas i beställningen.

Ifall beställningsformuläret inte syns rätt åt dig i denna webbläsare, tryck på nedanstående länk (t.ex. på Safari måste du trycka på nedanstående länk och godkänna användningen av cookies, före du kan använda beställningsformuläret rakt från denna sida)

Web-beställning

Respons

Respons kan för tillfället lämnas in via nedanstående formulär endast för FPA-taxiresor i Nyland.

Tiden för evenemanget
Om du vill att vi svarar dig angående din feedback, vänligen lämna ett telefonnummer eller e-postadress.
Jag godkänner samlingen av min information i enlighet med sekretesspolicyen (bara på finska). Sekretesspolicyen