FPA-Taxi

FPA-TAXI beställningsnumret är öppet 24 timmar i dygnet.

 

 

 

 

Kajanaland

0800 02189

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska

Mellersta Finland

0800 02183

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska

Egentliga Finland

0800 02182

Avgiftsfritt beställningsnummer på svenska.

Södra Karelen

0800 02187

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska.

Norra Karelen

0800 02185

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska.

Service dygnet runt

Menevä Ab ordnar taxibeställningarna i Kajanaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Norra Karelen som hör till FPA:s direktersättning, och som en del av Taksi Päijänne Ab i Södra Karelen. FPA-TAXI beställningsnumret är öppet 24 timmar i dygnet.

Nyheter

29.12.2021: Menevä ska starta verksamhet som tjänsteleverantör för taxiresor som ersätts av FPA i Kajanaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Norra Karelen, och som en del av Taksi Päijänne Ab i Södra Karelen den 1 januari 2022. På grund av coronasituationen kombineras FPA taxiresor inte. Alla våra förare bär masker och ökad uppmärksamhet ägnas åt att deras bilar är rena. Vi undviker onödiga kontakter i kundtjänstsituationer.

 

Anvisningar för beställning

FPA-taxiresor beställs från din egna kommuns avgiftsfria beställningsnummer. Endast resor beställda via beställningscentralen är berättigade till en ersättning, då du endast betalar självrisken 25 €.

Taxicentralen använder inte de uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

Tilläggsinformation om reseersättningar får du från FPA:s kundtjänst telefonnummer 020 692 224 och FPA:s internetsidor: www.kela.fi/web/sv/taxiresor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beställa taxin från det avgiftsfria telefonnumret

 

 

 

 

 

 

 • Beställningsnumret i Kajanaland 0800 02189
 • Beställningsnumret i Mellersta Finland 0800 02183
 • Beställningsnumret i Egentliga Finland 0800 02182 (betjäning på svenska), finska numret 0800 02180
 • Beställningsnumret i Norra Karelen 0800 02185
 • Beställningsnumret i Södra Karelen 0800 02187

Du kan endast få ersättning för resor som beställs via FPA-taxi beställningsnumret och du betalar själv för resan högst en självrisk på 25 euro.

 • Beställ taxin senast kl 14 en dag innan resan.
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
 • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 3 månader framåt.
 • Ifall beställningscentralen är överbelastad kan vi ta emot kundens första beställningar och vid behov ringa kunden tillbaka angående andra resor för 3 månader framåt.
 • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd.

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

2. Ange vid samtalet

 • Ditt namn och din personbeteckning
 • Beställer du resan på grund av ditt hälsotillstånd eller bristande trafikförhållanden
 • Adressen där bilen ska avhämta dig
 • Resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • Klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • Om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • Ett telefonnummer på vilket du kan nås
 • Meddela i beställningssamtalet om du har rätten att resa ensam
 • Om du behöver en barnsäkerhetsstol

På grund av coronavirus-situationen finns det inga kombinationer i FPA-taxiresor.

 

 

 

 

 

 

3. Du får veta när taxin beräknas anlända

 • Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret.
 • Du ska anmäla förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.
 • Vid mobilbeställningar får du ett bekräftelse SMS-meddelande när bilen är på väg och chaufförens telefonnummer när bilen har kvitterat färden.

 

 

 

 

 

 

4. Visa upp ditt FPA-kort eller identitetsbevis för chauffören

 

 • När du visar upp ditt FPA-kort för chauffören får du reseersättning genast i taxin och betalar endast självriskandelen på 25 euro för resan.
 • Om du har frågor angående reseersättningar kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 224.

5. Begär intyg för reseersättning

 • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd, ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).
  • Om en person som är anställd vid vårdenheten beställer din returresa, behöver du inget intyg.
  • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi, till FPA.

Bekant taxi

 

 

 

 

 

 

 

Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita en bekant taxi. Kontakta din egna kommuns beställningscentral för att resa med en bekant taxi.

 • Förutsättningen är att beställningscentralen kan anvisa dig en viss chaufför eller att den chaufför som du har anlitat tidigare hör till Meneväs nuvarande serviceproducenter.
 • Beställ dina resor från beställningscentralen ifall du inte längre vill använda en bekant taxi.
 • När du vill ta reda på om du kan anlita en bekant taxi ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 224.
 • Mer information om bekant taxin: www.kela.fi/web/sv/taxiresor_bekant-taxi

Vid Menevä är bekant taxiservicen ordnat enligt följande

 • Bekant taxiresor kör chaufförer specialiserade i bekant taxi.
 • Bekant taxin tar emot kundens taxibeställningar och förmedlar beställningsuppgifterna till centralen.
 • Bekant taxin har ansvar över alla bekant taxi kundens resor.

Om du har blivit beviljad rätt att anlita bekant taxi av FPA

Byte av serviceproducenten kan orsaka ändringar i användningen av bekant taxi:

 • Ta reda av din nuvarande bekanta chaufför om han/hon fortsätter med att köra FPA ersätta resor och om han/hon fortsätter som din chaufför. Ifall chauffören fortsätter, beställer du i fortsättningen resorna också via honom/henne.

Ifall du behöver en ny bekant taxi:

 • Du kan ringa Menevä FPA-taxi beställningscentralen och begära en ny bekant taxi.

Önsketaxi

Vi erbjuder åt alla kunder som använder FPA-taxi möjligheten att önska en viss chaufför till att sköta skjutsen. Önsketaxin förverkligas, ifall chauffören är tillgänglig till transporten. Det lönar sig för kunden att kontakta chauffören före beställningen görs. Ifall skjutsen kombineras med en annan kunds resa, går önskan nödvändigtvis inte att förverkliga.

Önsketaxi är Meneväs / Taksi Päijännes praxis.

Kunder med hörsel- eller talskada

Kontakta beställningscentralen, för att få telefonnumret för SMS-beställningar.

FPA-taxi beställningscentralen telefonnummer är:

 • Beställningsnumret i Kajanaland 0800 02189
 • Beställningsnumret i Mellersta Finland 0800 02183
 • Beställningsnumret i Egentliga Finland 0800 02182 (betjäning på svenska), finska numret 0800 02180
 • Beställningsnumret i Norra Karelen 0800 02185
 • Beställningsnumret i Södra Karelen 0800 02187

Beställningssamtalet är avgiftsfritt.

Ifall du inte än har en kundprofil, kan du beställa din resa med sms-meddelande efter att du meddelat dina personliga uppgifter till ditt egna områdets beställningscentral. Efter det kan du beställa via SMS-service. Tilläggsinformation: www.kela.fi/web/sv/taxiresor-horselskada-talskada

Respons

Resans tidpunkt eller samtalets tidpunkt
Om du vill få svar på din respons av oss, vänligen uppge telefonnummer eller e-postadress.
Jag godkänner insamlingen av personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyen (bara på finska). Sekretesspolicyen