FPA-taxi

Vi serverar kunder på beställningar av FPA-taxiresor dygnet runt.

 

Beställ FPA-taxi

 

 

Kajanaland

0800 02189

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska

Full width

Mellersta Finland

0800 02183

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska

Full width

Egentliga Finland

0800 02182

Avgiftsfritt beställningsnummer på svenska.

Full width

Södra Karelen

0800 02187

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska.

Full width

Norra Karelen

0800 02185

Avgiftsfritt beställningsnummer på finska.

Full width

Service dygnet runt

Menevä Ab ordnar taxibeställningarna i Kajanaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Norra Karelen som hör till FPA:s direktersättning, och som en del av Taksi Päijänne Ab i Södra Karelen. FPA-TAXI beställningsnumret är öppet 24 timmar i dygnet.

Full width

Nyheter

29.12.2021: Menevä ska starta verksamhet som tjänsteleverantör för taxiresor som ersätts av FPA i Kajanaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Norra Karelen, och som en del av Taksi Päijänne Ab i Södra Karelen den 1 januari 2022.

Full width
Full width
Full width
Full width

Anvisningar för beställning

FPA-taxiresor beställs från din egna kommuns avgiftsfria beställningsnummer. Endast resor beställda via beställningscentralen är berättigade till en ersättning, då du endast betalar självrisken 25 €.

Taxicentralen använder inte de uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

Tilläggsinformation om reseersättningar får du från FPA:s kundtjänst telefonnummer 020 692 224 och FPA:s internetsidor: www.kela.fi/web/sv/taxiresor

Full width

 

 

 

 

 

 

 

Full width

Ge feedback

Du kan skicka oss feedback om vår FPA-taxitjänst via onlineformuläret.

 

Ge feedback!

Full width