SHL- och VPL-färdtjänsterna i städerna Vanda och Kervo

Välkommen att använda Meneväs taxitjänst. På denna sida har vi sammanställt information gällande färdtjänsten. Ytterligare information hittar Du på din hemstads webplats: Vanda: www.vanda.fi och Kervo: www.kerava.fi samt i de instruktioner som skickats hem till Dig per post.

Våra taxin erbjuder normala och tillgänglighetsanpassade taxifärder under årets alla dagar. Alla våra chaufförer är professionella, pålitliga, och tar i betraktande kundernas individuella behov. Välkommen att åka taxi med oss!

På denna sida hittar Du information gällande: 

Beställning av taxi

Användning av färdtjänstkortet som betalningsmedeln

Din närområdestaxi

Ge feedback

 

 

 

Beställning av taxi

Du kan beställa en vanlig eller en tillgänglighetsanpassad taxi genom något av beställningsalternativen nedan. Beställning av taxi är alltid avgiftsfritt.

Uppge, då Du beställer en taxi: 

 • att betalning sker med färdtjänstkort
 • detaljerad information om upphämtningsadress och -tid
 • information om hjälpmedel som skall med i bilen samt behov av en viss typ av bil
 • ifall Du behöver assistans, en assistenthund eller om Du har övriga specialbehov

Kunden kan ha med sig en eskorterare. Ifall eskorteraren medföljer under resan skall detta uppges i samband då man beställer taxi.

Vänligen notera att då Du beställer en vanlig taxi, så är det möjligt att en inva-taxi anländer ifall sådana finns lediga just då.

Du kan även ta en taxi från en taxistolpe eller ”vifta den” åt Dig i trafiken.

Försäkra Dig om att det är möjligt att använda färdtjänstkortet i bilen och att chauffören meddelar förmedlingstjänsten när Din resa börjar.

 

 

 

 

Användning av färdtjänstkortet som betalningsmedel

Färdtjänstkortet bör uppvisas till chauffören innan färden börjar så att chauffören kan försäkra sig om kundens rätt till färd samt kortets giltighet.

Ifall kunden inte kan uppvisa kortet, betalar kunden för färden till chauffören. Kunden kan i efterskott ansöka om kompensation från staden enligt stadens instruktioner.

Problemsituation

Ifall betalning med kort i taxin misslyckas p g a tekniska orsaker, så skriver chauffören upp kundens kontaktinformation och kunden betalar då endast färdens självriskandel.

 

Betalning av självriskandelen

Självriskandelen som syns på taxametern betalas i bilen. Följande betalningsmedel godkänns i bilen: kontanter, debit- och kreditkort. 

En del av kunderna kan vara befriade från självriskandelen och dessa betalar ingen självriskandel i bilen. 

Självriskfaktureringen gäller arbets- och studieresor, och i dessa fall betalar kunden ingen självriskandel i bilen.

 

 

 

Din närområdestaxi

En del kunder har beviljats rätten att använda stamtaxi för arbets- och studieresor. 

Vi erbjuder möjligheten att använda närområdestaxi, och då betjänas kunderna av en chaufför som känner till området samt kunderna.

Nedan hittar du en lista över kontaktpersoner för de olika områdena. De svarar på förfrågningar och för användning av taxi inom Ditt område. Dessa kontaktpersoner ansvarar även bl a för följande:

 • rådgivning till användare av färdtjänsten inom området
 • hjälp med att ta emot beställningar på det sätt och via den kanal som kunden önskar 
 • skolning av chaufförer och rådgivning till dem inom området: observationer gällande specifika adresser, vägarbeten et c.
 • leta fram den lämpligaste utrustningen för kunden: förhöjningsdynor, extra trappsteg, specialhissar i tillgänglighetsanpassade bilar et c.
 • stöd gällande installation och användning av beställningsapplikationen
 • hittegods
 • behandling av kundrespons

 

Kervo:                              

 • 050 308 0008  Niilo / Helpbus
 • 050 3556 632  Kalle / Petax
 • 040 548 8036 Pertti / Hop kuljetus

Vanda:

Håkansböle storområdet:

Håkansböle, Sottungsby, Fagersta, Gjutan, Råby, Västerkulla, Västersundom, Östra Haxböle och Kungsbacka.

 • 09 855 33500  Anita och Harri / A&H Taksipalvelut
 • 040 548 8036  Pertti / Hop kuljetus
 • 040 537 4503 Tmi Pauli Iivonen

Björkby storområdet:

Björkby, Gladas, Asola, Räckhals, Havukoski och Lövkulla.               

 • 050 308 0008  Niilo / Helpbus
 • 09 855 33500  Anita och Harri / A&H Taksipalvelut
 • 09 760 760  Mr. Taxi

Dickursby storområdet:

Dickursby, Helsinge kyrkoby, Björkhagen, Rödsand, Simonsböle, Backby, Sandkulla, Ånäs, Haxböle och Fastböle.             

 • 040-1208120  Jukka / Menevä
 • 09 760 760  Mr. Taxi
 • 050 4089119 Vuosaaren Palvelutaksi

Aviapolis storområdet:

Skattmans, Vinikby, Övitsböle, Backas och Rosendal.

 • 040 120 8120 Jukka / Menevä
 • 050 2622  Mavo
 • 050 373 5677 Javatrans

Myrbacka storområdet:

Myrbacka, Gruvsta, Friherrs, Tavastberga, Linnais, Tavastby, Askis, Varistorna, Mårtensdal, Petikko och Vandadalen.                      

 • 050 3735677 Javatrans
 • 09 274 6900 Korsisaari
 • 050 2622 Mavo

Kivistö storområdet:

Kivistö, Käinby, Kvarnbacka, Biskopsböle, Lappböle, Västra, Luhtabacka, Sjöskog, Kila och Ripuby.                              

 • 09 274 6900 Korsisaari
 • 040 120 8120 Jukka / Menevä

Vid behov skaffar vi ytterligare kontaktpersoner för att betjäna våra kunder inom områdena.

 

 

 

 

Ge Feedback

Genom att fylla i responsblanketten kan Du ge oss feedback ifall Du upplever problem med chauffören, bilen eller med beställningen. 

Tiden för evenemanget
Om du vill att vi ska få ett svar angående din feedback, vänligen lämna ett telefonnummer eller e-postadress.
Jag håller med samlingen av min information i enlighet med sekretesspolicyen (bara på finska). Sekretesspolicyen