Helsingin Taksipalvelu Oy, henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Menevä asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Helsingin Taksipalvelu Oy/ aputoiminimi Menevä (y-tunnus 0477500-6)
Junailijankuja 5
00520 Helsinki
 
Rekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot
Antti Lankila
p. 041 519 5556 (arkisin 8-16)
sähköposti: antti@helsingintaksipalvelu.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakastietojen ylläpitäminen liiketoiminnan toteuttamista, asiakasviestintää ja palvelun kehittämistä varten. Asiakastietoja voidaan käyttää henkilötietolain sallimalla tavalla markkinointitarkoituksiin, tiedottamiseen, palvelun kehittämiseen ja yhteydenottojen hoitamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterin ylläpitäjälle.  

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan Menevä-sovelluksen sekä nettipalvelun käytön yhteydessä asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin tallentuu tilattuihin matkoihin liittyviä tietoja sekä palautetiedot. 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Sukunimi ja etunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tietoja käsitellyistä tilauksista

Tietojen luovutus 

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Helsingin Taksipalvelu Oy:n/ Menevän käytössä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun yhteistyökumppaneille, mikäli se perusteltua palvelun mahdollistamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietojen suojaaminen

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan Helsingin Taksipalvelu Oy:n hallinnoimalle palomuurilla, käyttöoikeuksilla ja salasanalla suojatulle palvelimelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyn asiakkaan häntä koskevat asiakastiedot poistetaan pyynnöstä asiakasrekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevan tiedon käyttö suoramarkkinoinnissa. Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt voi osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.