Rätt för att använda FPA-taxi

När har jag rätt att använda taxiresor som ersätts av FPA?

 

 

 

 

Hälsotillstånd

Om du på grund av ditt hälsotillstånd måste använda taxi behöver du ett intyg över detta från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r). Spara intyget i 6 månader.

Om du har lämnat in ett intyg från hälso- och sjukvården om långvarigt behov av att anlita taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r), behöver du inte något nytt intyg då du reser till en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet. När du beställer taxin ska du berätta att du har ett intyg.

Du behöver ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r) för att du ska kunna få ersättning för resor till den privata hälso- och sjukvården. Det ska framgå av intyget om undersökningen som har utförts eller vården som har getts är sådan som FPA betalar ersättning för. Även om du har rätt att anlita taxi utifrån ditt hälsotillstånd kan du få ersättning för resor till en privat hälso- och sjukvårdsenhet endast om undersökningen eller vården är ersättningsgill.

Om en representant för hälso- och sjukvården beställer taxiresan på grund av ditt hälsotillstånd via en regional beställningscentral behövs inget intyg. Beställningssamtalet motsvarar då de uppgifter som lämnas på intyget.

Full width

Bristfälliga trafikförbindelser

Om du är tvungen att använda dig av taxi på grund av bristfälliga trafikförbindelser ska du berätta det i samband med beställningssamtalet.

Om det är möjligt att färdas en del av resan med allmänna färdmedel, kan du använda taxi till den del av resan där allmänna färdmedel inte finns att tillgå eller där väntetiden på grund av fordonsbyte skulle vara oskäligt lång (över 1 timme).

Full width

 

 

 

 

 

Full width

Samordning av resor

I bilen som du har beställt kan det också finnas andra kunder som reser till hälso- och sjukvården. Samordningen kan leda till att:

  • du kan vara framme vid hälso- och sjukvårdsenheten 1 timme före mottagningstiden
  • du kan vara tvungen att vänta på returskjutsen i 1 timme. Om du har beställt returresan minst 1 timme före avgångstiden, behöver du inte förbereda dig på någon överlopps väntetid
  • restiden kan förlängas till den dubbla jämfört med en direkt taxiresa. Som mest kan den ändå förlängas med 2 timmar.
Full width
Full width
Full width
Full width
Full width