Julistaudumme syrjinnästä vapaaksi alueeksi

Kampanjalla haluamme edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää. Monilla kuljettajistamme on etninen tausta ja haluamme erityisesti puuttua heidän työssä kohtaamaan syrjintään. Epäasiallista kohtelua kohdistuu taksinkuljettajiin niin asiakkaiden kuin muiden taksialan toimijoiden taholta. Tämä ilmenee muun muassa sanallisena loukkauksena, töiden vaikeuttamisena, välttelemisenä, häirintänä ja asiakkaiden toimesta ääritapauksessa myös fyysisenä väkivaltana. Haluamme alentaa kynnystä ilmoittaa kohdatusta syrjinnästä tai muusta epäasiallisesta käytöksestä - otamme asian vakavasti.

Kuljettajamme ovat meidän avaintyöntekijöitä. Yhtä lailla kuin haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaan palvelun sekä turvallisen ja syrjinnästä vapaan kyydin, toivomme kuljettajiemme viihtyvän ja voivan hyvin työssään. 

Noudatamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

§ 1 Automme ja toimitilamme ovat syrjinnästä vapaita alueita - me toivotamme kaikki tervetulleiksi!

§ 2 Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme ja työntekijöitä tasavertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilöön liittyvistä ominaisuuksista.

§ 3 Huomioimme erikoistarpeet ja tuotamme luotettavaa palvelua.

§ 4 Kaikilla - niin asiakkaillamme kuin työntekijöillämme - tulee olla mahdollisuus turvalliseen matkaan.

§ 5 Edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää aktiivisesti. Otamme kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä ja häirinnästä vakavasti.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on näkyvästi esillä 15.3.2017 alkaen Menevä -taksiautoissa, Menevän- ja Helsingin Taksipalvelun kotisivuilla, some-kanavissa sekä kampanjasivulla: www.tervetuloakyytiin.fi, josta voit lukea lisätietoa aiheesta ja tutustua kuljettajiemme tarinoihin. 

Tervetuloa kyytiin! 

 

 

logo