Beställ en taxi i Nurmes

Taxikalkylator

Kontrollera avgiften för Din resa och beställ en taxi.

Nurmes taxi prislista (inkl. moms 10%)

Grundavgift  
Starttaxa  
Vardagar 06:00-18:00 5,5 €
Under kväll 18:00-06:00 och helg 8,5 €
Barnstol (beställa via telefon) 10 €
   
Ingen förhandsbeställningsavgift  
   
Färdtaxa 1-4  
Kilometeravgift 1,2 € / km
Tidsdebitering 1 € / min
   
Färdtaxa 5-8 personer  
Kilometeravgift 1,7 € / km
Tidsdebitering 1 € / min
Minimi avgift (5-8 personer) 20 €