Beställ en taxi i Sirkka

Taxikalkylator

Kontrollera avgiften för Din resa och beställ en taxi.

Sirkka taxi prislista

Grundavgift  
Starttaxa  
Vardagar 06:00-18:00 7 €
Under kväll 18:00-06:00 och helg 7 €
Barnstol 10 €
   
Ingen förhandsbeställningsavgift  
   
Färdtaxa 1-4  
Kilometeravgift 1,6 € / km
Tidsdebitering 0,90 € / min
   
Färdtaxa 5-8 personer  
Kilometeravgift 1,6 € / km
Tidsdebitering 0,90 € / min
Minimi avgift (5-8 personer) 20 €