Beställ en taxi i Raseborg

Taxikalkylator

Kontrollera avgiften för Din resa och beställ en taxi.

Raseborg taxi prislista (inkl. moms 10%)

Grundavgift  
Starttaxa  
Vardagar 06:00-18:00 9 €
Under kväll 18:00-06:00 och helg 9 €
Barnstol (beställa via telefon) 10 €
   
Ingen förhandsbeställningsavgift  
   
Färdtaxa 1-4  
Kilometeravgift 1,10 € / km
Tidsdebitering 0,90 € / min
   
Färdtaxa 5-8 personer  
Kilometeravgift 1,60 € / km
Tidsdebitering 0,90 € / min
Minimi avgift (5-8 personer) 20 €