Beställ en taxi i Helsingfors

Taxikalkylator

Kontrollera avgiften för Din resa och beställ en taxi.

Helsingfors taxi prislista

Grundavgift  
Starttaxa  
Vardagar 06:00-18:00 4 €
Under kväll 18:00-06:00 och helg 7 €
Barnstol 10 €
   
Ingen förhandsbeställningsavgift  
   
Färdtaxa 1-4  
Kilometeravgift 0,90 € / km
Tidsdebitering 0,90 € / min
   
Färdtaxa 5-8 personer  
Kilometeravgift 1,60 € / km
Tidsdebitering 0,90 € / min
Minimi avgift (5-8 personer) 20 €
   

Tilläggsavgifter för specialdestinationer
(med tilläggsavgifterna täcks de extra kostnader för taxin som uppbärs av tredje part, sk. bom-avgifter och därtillhörande administrativa kostnader)

Helsingfors-Vanda flygplats  
Tilläggsavgift för färd som startar från taxistolpe vid flygfältet 5 €