Vanda och Kervo

Din närområdestaxi - Menevä Verna

 

 

 

Menevä Verna

Tillbacka till Menevä Verna - huvudsida:

Verna-sidan

Menevä Verna  - Din närområdestaxi - Vanda och Kervo

En del kunder har beviljats rätten att använda stamtaxi för arbets- och studieresor. 

Vi erbjuder möjligheten att använda närområdestaxi, och då betjänas kunderna av en chaufför som känner till området samt kunderna.

Nedan hittar du en lista över kontaktpersoner för de olika områdena. De svarar på förfrågningar och för användning av taxi inom Ditt område. Dessa kontaktpersoner ansvarar även bl a för följande:

 • rådgivning till användare av färdtjänsten inom området
 • hjälp med att ta emot beställningar på det sätt och via den kanal som kunden önskar 
 • skolning av chaufförer och rådgivning till dem inom området: observationer gällande specifika adresser, vägarbeten et c.
 • leta fram den lämpligaste utrustningen för kunden: förhöjningsdynor, extra trappsteg, specialhissar i tillgänglighetsanpassade bilar et c.
 • stöd gällande installation och användning av beställningsapplikationen
 • hittegods
 • behandling av kundrespons

 

Kervo:                              

 • 050 308 0008  Niilo / Helpbus
 • 050 3556 632  Kalle / Petax
 • 040 548 8036 Pertti / Hop kuljetus

Vanda:

Håkansböle storområdet:

Håkansböle, Sottungsby, Fagersta, Gjutan, Råby, Västerkulla, Västersundom, Östra Haxböle och Kungsbacka.

 • 09 855 33500  Anita och Harri / A&H Taksipalvelut
 • 040 548 8036  Pertti / Hop kuljetus
 • 040 537 4503 Tmi Pauli Iivonen

Björkby storområdet:

Björkby, Gladas, Asola, Räckhals, Havukoski och Lövkulla.               

 • 050 308 0008  Niilo / Helpbus
 • 09 855 33500  Anita och Harri / A&H Taksipalvelut
 • 09 760 760  Mr. Taxi

Dickursby storområdet:

Dickursby, Helsinge kyrkoby, Björkhagen, Rödsand, Simonsböle, Backby, Sandkulla, Ånäs, Haxböle och Fastböle.             

 • 040-1208120  Jukka / Menevä
 • 09 760 760  Mr. Taxi
 • 050 4089119 Vuosaaren Palvelutaksi

Aviapolis storområdet:

Skattmans, Vinikby, Övitsböle, Backas och Rosendal.

 • 040 120 8120 Jukka / Menevä
 • 050 2622  Mavo
 • 050 373 5677 Javatrans

Myrbacka storområdet:

Myrbacka, Gruvsta, Friherrs, Tavastberga, Linnais, Tavastby, Askis, Varistorna, Mårtensdal, Petikko och Vandadalen.                      

 • 050 3735677 Javatrans
 • 09 274 6900 Korsisaari
 • 050 2622 Mavo

Kivistö storområdet:

Kivistö, Käinby, Kvarnbacka, Biskopsböle, Lappböle, Västra, Luhtabacka, Sjöskog, Kila och Ripuby.                              

 • 09 274 6900 Korsisaari
 • 040 120 8120 Jukka / Menevä

Vid behov skaffar vi ytterligare kontaktpersoner för att betjäna våra kunder inom områdena.

Menevä Verna

Tillbacka till Menevä Verna - huvudsida:

Verna-sidan