FPA-taxi

Menevä Ab ordnar taxibeställningarna i Nylands landskap som hör till FPA:s direktersättning. FPA-TAXI beställningsnumret är öppet 24 timmar i dygnet. Du hittar anvisningarna på denna sida.

 

 

 

 

Anvisningar för att beställa en FPA-TAXI

FPA-taxiresor beställs från telefonnumret 0800 96 140 (svenska), 0800 96 130 (finska). Beställningssamtalet är avgiftsfritt och bokningsservicen är öppen 24 timmar i dygnet. Ta dina socialskyddssignum och adressuppgifter färdigt fram när du bokar din FPA-taxiresa. På det viset påskyndar du budet.

Ifall möjligt, beställ senast en dag innan resan. Taxicentralen förmedlar personbil-, inva- och bårtaxin. Kom ihåg att du alltid måst visa ditt FPA-kort till chauffören.

Du kan med ett samtal boka flera taxiresor: utresan, returresan eller båda samtidigt till din hälsocentral. Du kan förhandsbeställa alla dina resor för tre månader framåt.

Beställningscentralen kan bli överbelastad kl. 11-14 då många kunder hemförlovas. I samma transport kan det finnas andra passagerare. Resenären får resa ensam då han/hon fått ett intyg för ensam resande av sin hälsocentral. Undantaget gör under 16-åriga ensam resande barn och svårt sjuka barn vilka inte sammansätts med andra kunder, ifall inte vårdnadshavaren skiljt gett lov att kombinera resor.

Ifall möjligt, boka senast en dag före resan.

Om din bokade resa blir ändrad eller av någon orsak inhiberad, meddela genast taxicentralen. Taxicentralen använder inte de uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen. Tilläggsinformation om reseersättningar får du från FPA:s kundtjänst telefonnummer 020 692 205 och FPA:s internetsidor https://www.kela.fi/web/sv/resor

 

1. Beställ taxi från numret 0800 96 140 (svenska) eller 0800 96 140 (finska). Beställningsnumret är avgiftsfritt.

 • Du kan endast få ersättning för resor som beställs via FPA-taxi beställningsnumret och du betalar själv för resan högst en självrisk på 25 euro.
 • Beställ taxin en dag innan resan.
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
 • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 3 månader framåt
 • Ifall beställningscentralen är överbelastad kan vi ta emot kundens första beställningar och vid behov ringa kunden tillbaka angående andra resor för 3 månader framåt.
 • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd
 • Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

2. Ange vid samtalet

 • ditt namn och din personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • ett telefonnummer på vilket du kan nås.
 • meddela i beställningssamtalet om du har rätten att resa ensam

3. Du får veta när taxin beräknas anlända

 • Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret
 • Du ska anmäla förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.
 • Vid mobilbeställningar får du ett sms-meddelande när bilen har anlänt

4. Visa upp ditt FPA-kort för chauffören

 • När du visar upp ditt FPA-kort för chauffören får du reseersättning genast i taxin och betalar då endast självriskandelen på 25 euro för resan.

5. Begär intyg för reseersättning (SV 67r)

 • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).
 • Om en person som är anställd vid vårdenheten beställer din returresa, behöver du inget intyg SV 67.
 • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi till FPA.

 

 

 

 

Bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita en bekant taxi. Närmare information om möjligheten att anlita bekant taxi finns på fpa.fi/taxiresor
 • Kontakta vår taxicentral på numret 0800 96 140 (svenska) eller 0800 96 130 (finska) för att resa med en bekant taxi.
 • Förutsättningen är att beställningscentralen kan anvisa dig en viss chaufför eller att den chaufför som du har anlitat tidigare hör till Meneväs nuvarande serviceproducenter.
 • När du vill ta reda på om du kan anlita bekant taxi ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 224.

Om du har blivit beviljad rätt att anlita bekant taxi av FPA

Byte av serviceproducenten kan orsaka ändringar i användningen av bekant taxi. Gör så här: Ta reda av din nuvarande bekanta chaufför om han/hon fortsätter med att köra FPA ersätta resor 1.4.2019 framåt och om han/hon fortsätter som din chaufför. Ifall chauffören fortsätter, beställer du i fortsättningen resorna också via honom/henne.

Ifall du behöver en ny bekant taxi av Menevä. Gör så här:

 • Du kan ringa Menevä FPA-TAXI beställningscentralen och begära en ny bekant taxi.
 • På Meneväs internetsidor hittar du våra bekant taxi producenter enligt område: meneva.fi/vakiotaksiyritykset-alueittain.

Ifall du inte längre behöver eller vill ha en bekant taxi, beställ dina FPA ersätta taxiresor från telefonnumret 0800 96 140 (svenska) eller 0800 96 130 (finska).

Vid Menevä är bekant taxiservicen ordnat enligt följande

 • bekant taxiresor kör chaufförer specialiserade i bekant taxi
 • bekant taxin finns enligt behov över hela Nyland
 • bekant taxin tar emot kundens taxibeställningar och förmedlar beställningsuppgifterna till centralen
 • bekant taxin har ansvar över alla bekant taxi kundens resor.
   

 

 

 

Kunder med hörsel- eller talskada

Vid bytet av serviceproducent i Nyland byter sms-beställningsnumret 1.4.2019. Kontakta beställningscentralen, varifrån du får telefonnumret för SMS-beställningar. FPA-TAXI beställningscentralen telefonnummer är 080096 149 (svenska) eller 0800 96 130 (finska). Beställningssamtalet är avgiftsfritt.

Ifall du inte än är en kund, kan du beställa din resa med sms-meddelande efter att du meddelat dina personliga uppgifter till ditt egna områdets beställningscentral. Efter det kan du beställa via SMS-service. Tilläggsinformation: https://www.kela.fi/web/sv/taxiresor-horselskada-talskada

 

 

 

Tilläggsinformation av FPA-transport

Mer information om FPA ersätta taxiresor på FPA:s nätsidor https://www.kela.fi/web/sv/taxiresor

Mer information om reseersättningarna från FPA:s servicenummer 020 692 224 och från FPA:s nätsidor https://www.kela.fi/web/sv/resor

 

 

 

 

Respons

Du kan ge oss respons via Meneväs responsblankett eller i samband med beställningssamtalen. Vi går igenom all respons vi får och använder det för att göra vår service bättre. Vi förmedlar responsen och våra svar även till FPA.

 

Respons som angår taxiresornas ersättning eller FPA:s uppgifter kan du ge rakt till FPA:s responsservice

 

Tiden för evenemanget
Om du vill att vi ska få ett svar angående din feedback, vänligen lämna ett telefonnummer eller e-postadress.
Jag håller med samlingen av min information i enlighet med sekretesspolicyen (bara på finska). Sekretesspolicyen