Bättre service till svenskspråkiga områden    

Vår verksamhet har ökat på svenskspråkiga områden och vi vill betjäna våra svenskspråkiga kunder bättre.  

Vi har betjänat kunder redan tidigare på svenska, men tyvärr har det ibland förekommit fördröjningar. Vi har nu tagit i bruk ett nytt avgiftsfritt beställningsnummer: 0800 02122 för svenskspråkig kundservice 24/7.  Vi tror att det gör oss lättillgängligare för våra svenskspråkiga kunder. Detta är extra viktigt i områden som Hangö och Raseborg.    

En av Meneväs företagare är Oscar Cavonius med tre taxin som betjänar kunder i Hangö området.  ”Av våra kunder är ungefär hälften svenskspråkiga. Såklart har de redan tidigare kunnat beställa en taxi av Menevä på deras modersmål, men detta nya nummer gör beställandet ännu smidigare och snabbare för invånarna på området.  Vi har som kunder både fullt svenskspråkiga kunder, och kunder med kunskap i finska vilka dock inte helst använder finskan. Menevä vill nu förbättra på servicenivån för dessa kunder och vi tror att det kommer att tas emot med glädje.”    

Menevä-appen har redan en längre tid varit trespråkig, med den kan man boka smidigt också på svenska.

 

  Menevä in social media: