Menevä är en Pålitlig Partner

Vi har anslutit oss till Vastuu Groups Luotettava Kumppani (Pålitlig Partner) -tjänst. Med hjälp av tjänsten är det möjligt att avgiftsfritt få sådan information om företagg som krävs av beställaransvarslagen. För oss har det alltid varit viktigt att sköta vårt ansvar gentemot samhället, lagligt och ett öppet sätt. Öppenhet betyder även transparens gällande vår verksamhet och ett öppet samarbete mellan vår personal, våra kunder samt våra samarbetspartners. Vi har således ombett alla bilister som hör till vår taxiförmedlingstjänst att ansluta sig till tjänsten.

Menevä Ab är det första taxibolaget vars alla bilister förbinder sig till att bevisa deras samhällsansvar och krav gällande beställaransvarlagen uppfylls genom att delta i Pålitlig Kumpan -tjänsten. Alla våra bilister kommer att ansluta sig till tjänsten under 2020

Tilläggsinfomation om Luotettava Kumppani -tjänsten: Vastuu Group

 

 

Luotettava Kumppani logo

  Menevä in social media: