Taksiala on joka puolella maailmaa merkittävissä osin maahamuuttajataustaisten miesten ammatti. Suomessakin muutos on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhä suurempi osa kuljettajista on syntynyt muualla kuin Suomessa. Muutos johtuu siitä, että muun muassa työajoiltaan raskas työ verrattuna tulotasoon ei ole ollut riittävän houkuttelevaa kantasuomalaisten joukossa. Toisaalta taksiala on saanut maahanmuuttajataustaisista kuljettajista erittäin hyvää, luotettavaa ja pitkäjänteistä työvoimaa. Mekin työllistämme useita korkeasti koulutettuja maahanmuuttajakuljettajia, jotka ovat palvelleet taksiasiakkaita hyvin jo 15 vuotta. 

Haasteena maahanmuuttajataustaisten kuljettajien kanssa toimimisessa ovat puutteellinen kielitaito, joka voi olla riittävä peruspalveluun, mutta ei mahdollisen ongelmatilanteen ratkaisemiseen. Toisen haasteen tuovat kulttuurierot. Käytännössä kaikilla kuljettajilla on halu toimia hyvinä yhteiskunnan jäseninä, mutta mikäli toimintatapoja ei ole riittävän hyvin opastettu, ongelmia voi tulla useammin. Kuten kaikilla aloilla, myös taksialalla on meidän turvattava jo taksinkuljettajan ajolupaa hakiessa, että tulevalla kuljettajalla on asenne sekä terveydentila kunnossa. Taksiyrityksillä on myös oma vastuunsa kuljettajien asennekoulutuksessa. 

Taksialalla ei ole sijaa muukalaisvastaiselle änkyrälle eikä naisen arvoa tai itsemääräämisoikeutta väheksyville asenteille. Niiden minimoimiseksi pitää kaikkien tehdä yhdessä päämäärätietoisesti töitä. Me Menevällä olemme julistautuneet Syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja teemme töitä sen eteen, että asiakkaalla on turvallinen ja miellyttävä matka. Samalla vaadimme myös, että kuljettajilla on rauha tehdä oma työnsä. Katso lisää www.tervetuloakyytiin.fi

Toivottavasti viikonloppuna uutisoitu Turun tapahtuma selviää nopeasti ja syylliset saavat rangaistuksensa. Ongelmien välttämiseksi asiakkaiden kannattaa tilata taksi taksikeskuksen kautta. Silloin asiakas voi varmistua siitä, että palvelusta vastaa suurempikin taho kuin yksittäinen palvelua tuottava taksi. Keskuksen kautta tapahtuva toiminnan jäljitettävyys toimii osaltaan ongelmia ennaltaehkäisevänä seikkana. 

Tuomo Halminen, 

Tj. Menevä