Menevän Laatu- ja ympäristöpolitiikka.

Menevän arvoperustaan kuuluu rehellisen työn, palvelun laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin arvostus. Pyrimme kehittämään toimintaamme aktiivisesti, jotta voimme parantaa suoritustamme ja toteuttaa tärkeimmiksi koettuja arvoja osana jokapäiväistä työtä. Teemme arvomme näkyväksi sitoutumalla kehittämään toimintaamme niin, että voimme toimia vastuullisesti työntekijöiden hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta. Olemme tunnistaneet toiminnan keskeiset kehittämisalueet sekä toimintaan kohdistuvat ympäristövaikutukset. Tämän pohjalta olemme laatineet toimenpidesuunnitelman, jonka avulla kehitämme ja ylläpidämme yrityksemme laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Ympäristötoimet:

Menevä sitoutuu ympäristönsuojeluun ehkäisemällä ympäristön kuormitusta ja noudattaa myös muita organisaation toimintaympäristön kannalta olennaisia ympäristönsuojeluun vaikuttavia sitoumuksia, kuten resurssien kestävä käyttö, ekosysteemin suojeleminen ja kestävän kehityksen toiminta. Sitoudumme täyttämään toimintaamme koskevat sitovat velvoitteet sekä kehittämään ympäristöjärjestelmän toimia aktiivisesti.

  • Sitoudumme jätteiden kierrättämiseen ja niiden määrän vähentämiseen kaikessa toiminnassamme.

  • Käytämme taksiajoon soveltuvaa vähäpäästöistä ajokalustoa (Euro 6 -luokka) ja Kasvatamme tulevaisuudessa kalustomme sähköautojen ja vähäpäästöisten hybridi-autojen määrää asettamiemme tavoitteiden mukaisesti.

  • Korostamme ympäristöystävällistä ja taloudellista ajotapaa. Seuraamme autojen polttoaineenkulutusta ja päästötasoa reaaliaikaisesti. Ajotapaa voidaan tarvittaessa ohjata autokohtaisesti seurantatiedon pohjalta.

Tämä ympäristöpolitiikka muodostaa perustan organisaation ympäristötavoitteiden mukaisille toimille ja luo perustan ympäristöjärjestelmien tavoitteelliselle kehittämiselle tulevaisuudessa.

 

Laatutoimet:

Haluamme tarjota asiakkaillemme takuulla hyvän matkan. Sitoutamme koko henkilöstömme osallistumaan toimiin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Huolehdimme, että kaikkien toiminta tähtää tyytyväiseen asiakkaaseen. Huolehdimme Menevä-taksiajoja tuottavien yrittäjien ja kuljettajien hyvinvoinnista ja seuraamme toiminnan laatua kokonaisvaltaisesti. Tavoite on, että kuljettajat ja autoilijat voivat hyvin, viihtyvät työssään, tekevät työtä tuottavasti ja että hyvinvointi säteilee hyvänä palveluna asiakkaille.

  • Menevä-taksia ajavat kokeneet ammattikuljettajat, jotka varmistavat asiakaspalveluosaamisen, paikallistuntemuksen ja luotettavan palvelukokemuksen. Huolehdimme, että Menevä-taksien kuljettajille ja autoilijoille on korkeatasoista ohjausta ja koulutusta jatkuvasti tarjolla.

  • Käytämme laadukasta, huollettua ja taksikäyttöön hyvin soveltuvaa ajokalustoa.

  • Panostamme tilausjärjestelmän hyvään ja luotettavaan toimintaan, jotta kyydin tilaaminen on aina helppoa. Olemme helposti saavutettavissa.

  • Asiakaspalvelu on hyväntuulista, arvostavaa ja avuliasta.
     

Seuraamme kehitystä ja reagoimme tarvittaessa nopeasti. Viestimme laatu- ja ympäristöpolitiikasta henkilöstölle, ohjausryhmälle sekä muille tärkeille sidosryhmille tarpeen mukaisesti. Tähtäämme kaikissa toimissamme korkeaan laatutasoon ja vastuullisen toimintamallin noudattamiseen.

 

Tervetuloa kyytiin!